A ZBR Energiatakarékos Háztartási Gépcsere, valamint Izzócsere Alprogram pályázatkezelési folyamata

A ZBR Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram és a ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogram pályázatainak kezelője az Energia Központ Nonprofit Kft.

Döntés előkészítés

1. Az elektronikus ügyfélkapun keresztül beérkezett pályázatok érkeztetése (automatikus)

2. Befogadásáról visszaigazolás küldése (automatikus)

3. A beérkezett pályázatok formai szempontból történi vizsgálata (kvVM TKNO) (Hiányos pályázatok kizárása)
4. A formailag érvényes pályázatok (befogadott) jogosultsági szempontból történő vizsgálata (KvVM TKNO)(Formailag nem megfelelő pályázatok) kizárása

Döntés, Szerződéskötés

5. A bennmaradt pályázatok klímavédelmi szempontból történő vizsgálata (KvVM – KLO)

6. Szakértői Bizottsági (SZB) ülés összehívása (VM TKNO)

7. SZB ülés

8. Előterjesztés az SZB általi döntési javaslattal

9. Miniszter jóváhagyása (VM TKNO)

 

Beruházás befejezését követő elszámolások ellenőrzése, kifizetések

10. A pályázók kiértesítése+TÁSZ megküldése (VM TKNO)˙(minden szempontból megfelelt, klímavédelmi szempontból nem felelt meg: cserélnie kell, jogosultsági szempontból nem felelt meg: nyilatkoznia kell, klímavédelmi és jogosultsági szempontból sem felelt meg)
11. Visszaküldött TÁSZ-ok feldolgozása, aláírása (VM TKNO)
12. Aláírt TÁSZ-ok alapján támogatás 90%-os előlegének kifizetése
13. Szerződésben vállaltak pályázó általi teljesítése, beszámoló készítése, benyújtása
14. Benyújtott beszámoló ellenőrzése, támogatás 10%-nak utólagos kifizetése
15. A támogatott projekt megvalósítása a projekt befejezését követően 3 évig ellenőrizhető

Kapcsolódó dokumentumok:

Kapcsolódó oldalak: