A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. az „Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Bentlakásos közintézmények energiahatékonyságának növelését szolgáló napkollektorok alkalmazása, használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából” című alprogram Pályázati Útmutatójának értelmezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszi közzé.

Az Előregisztrációs jelentkezési lapok nem képezik a pályázati dokumentáció részét, a dokumentumok kizárólag az intézmények előzetes regisztrációjára szolgálnak. Az intézményekre, ingatlanokra vonatkozó adatokat a projektmenedzsment szervezet a helyszíni vizsgálatok alkalmával ellenőrzi, majd a műszaki, technikai adatok, információk és az ezeket igazoló dokumentumok bekérését követően véglegesíti.

A Pályázati Útmutató I/9.1 B) fejezetében „Egyéb benyújtandó dokumentumok” címszó alatt felsorolásra került projektmenedzsmenti árajánlat a tervezési és kivitelezési közbeszerzés nyertes árajánlatát jelöli, melyet a tervezési és kivitelezési közbeszerzés eredményét rögzítő jegyzőkönyv hiteles másolatával és az egyéb támogatható költségeket igazoló, két évnél nem korábbi számlákkal (pl. statikai szakvélemény) együtt legkésőbb az első kifizetés igénylésekor (pl. előleg lehívás) szükséges benyújtani.

A Pályázati Útmutató I/9.1 D) Műszaki mellékletek című fejezetében feltüntetett, a tervezéshez szükséges műszaki dokumentumok, tervek keretében kizárólag a tetőalaprajz vagy helyszínrajz nyújtandó be a pályázat mellékleteként, melyen a fejlesztés keretében telepítendő napkollektorok elhelyezésére javasolt tetőfelület/terület is feltüntetésre kerül. A kapcsolódó számítások a létszámadatok alapján kalkulált használati melegvíz igényt támasztják alá m3/nap mértékegységben kifejezve. A fejlesztés előtti és utáni állapot tekintetében nem kell külön használati melegvíz számítást mellékelni, amennyiben a kettő nem tér el egymástól.

A meghirdetéskor közzétett Pályázati Adatlapok és nyilatkozati űrlap a helyszíni vizsgálatok tapasztalatai alapján pontosításra kerültek, frissített változatuk letölthető az NKEK Nonprofit Kft. honlapjáról, Kapcsolódó dokumentumok cím alatt „ÚSZT-ZBR-NAP-KÖZINT-2014-adatlapok” és „ÚSZT-ZBR-NAP-KÖZINT-2014-nyilatkozati űrlap” jelöléssel.