A kvótaértékesítés és a Zöld Beruházási Rendszer szabályozása

Törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.) alapján a kibocsátási jogosultságok felett a vagyonkezelői jogot az energiapolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

A 2010. december 3-án módosított 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről) 84. § f) pontja szerint a Kormány energiapolitikáért felelős tagja a nemzeti fejlesztési miniszter.

A nemzetközi kibocsátás-kereskedelem keretében a miniszter a Magyar Állam nevében kibocsátási jogosultságokat értékesíthet és vehet, továbbá kiotói egységek használhatók fel a Magyar Köztársaság területén történt üvegházhatásúgáz-kibocsátások ellentételezésére, illetve együttes végrehajtási projektek keretében elért kibocsátás csökkentésnek megfelelő mennyiségű kibocsátás-csökkentési egység létrehozására.

A kiotói egységek átruházásából származó bevételt az első kötelezettségvállalási időszakban az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával és a Nemzeti Éghajlatváltozási Programmal összhangban. A bevételek felhasználásáról a Kormány beszámol az Országgyűlésnek.

A kiotói egységek értékesítési eljárása során az Éhvt., illetve annak alábbi végrehajtási rendelete mellett háttérszabály az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.).

Kormányrendelet

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet.

A kormányrendeletet módosította:

 • a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • a 280/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról,
 • a Kormány 362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A kormányrendelet szabályozza a kiotói egységek értékesítésének feltételeit, részletszabályait és a Zöld Beruházási Rendszer működését, valamint együttes végrehajtási projektek lebonyolítását.

A kormányrendelet kimondja, hogy a kiotói egységeket a miniszter az általa kidolgozott javaslat alapján, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével értékesíti.

A Zöld Beruházási Rendszerben támogatás nyújtható a következő célokra:

 • épület-energiahatékonyság növelése,
 • megújuló energia felhasználásának növelése,
 • távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése,
 • alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,
 • világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,
 • nyelők létesítésének elősegítése,
 • a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-csökkentés,
 • környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az költséghatékony módon igazolható kibocsátás csökkentést eredményez hosszú távra, illetve
 • egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.

A kormányrendelet a nemzetközi kvótapiaci gyakorlatot tükrözően kimondja, hogy a Zöld Beruházási Rendszer alapvető kritériuma az addicionalitás, a következő három formában:

 • Környezetvédelmi addicionalitás: olyan pályázat kiírás fogadható el, amelynek keretében a bemutatott előzetes számítások szerint szén-dioxid egyenértékre átszámított, emberi tevékenységből származó kibocsátást érintő nettó kibocsátás-csökkentés keletkezik.
 • Pénzügyi addicionalitás: olyan pályázat kiírás fogadható el, amely a bemutatott előzetes számítások szerint a kiotói egységek átruházása nélkül nem valósítható meg gazdaságosan.
 • Jogi addicionalitás: olyan pályázat kiírás fogadható el, amelynek megvalósítása nem hatályos jogszabály alapján fennálló kötelezettség.

A Zöld Beruházási Rendszer éves költségvetési előirányzata legfeljebb 5%-ig felhasználható a Zöld Beruházási Rendszer kezeléséhez, működtetéséhez.

Miniszteri utasítás

A Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2011. (III. 29.) NFM utasítás, amelyet hamarosan felvált a jóváhagyás alatt álló NFM miniszteri utasítás.

A Zöld Beruházási Rendszer működtetésével kapcsolatos minisztériumi feladatokra, szerződéskötésre, kifizetésre irányadó részletszabályokat tartalmaz.

A ZBR felhasználásáról éves audit jelentés és éves jelentés készül.

Pályázati felhívások

Az egyes alprogramok törvényileg nem szabályozott, konkrét részletszabályait tartalmazzák.

Kapcsolódó dokumentumok:

Kapcsolódó oldalak: